BTW

Regelmatig wordt De Hollandsche Molen benaderd met vragen over de BTW. Kan deze eventueel teruggevorderd worden bij een restauratie, waardoor de kosten relatief lager uitvallen? Een simpel antwoord hierop is eigenlijk niet te geven.

Een eigenaar kan BTW-plichtig zijn als er sprake is van economische activiteit. Dat loopt uiteen van een bedrijf in de molen waar geproduceerd wordt tot horecaverdiensten. Als men al BTW-plichtig is en de Belastingdienst heeft eerder BTW aftrekbaar gemaakt bij onderhoud en/of restauratie, dan kan men op dezelfde voet verder gaan. Maar wees voorzichtig en overleg met de Belastingdienst in geval van twijfel.

Eigenaren die niet belastingplichtig zijn, kunnen daarvoor opteren. Maar er zijn wel minima verbonden aan omzet uit horeca of winkelverkoop. En verhuur aan een non-profit organisatie leidt niet tot BTW-belaste verhuur. Dat kan wel als er sprake is van een commerciële  huurder. De vraag is dan of dat betekent dat de BTW over werkzaamheden aan de gehele molen terug te vorderen is, of alleen aan het gedeelte dat gehuurd wordt. En vergeet ook niet dat over inkomsten BTW weer afgedragen moet worden.

Bezint eer ge begint
Kortom, bezint eer ge begint. Als later bij controle blijkt dat de Belastingdienst met terugwerkende kracht de werkzaamheden niet economisch acht, dan kan de BTW alsnog betaald moeten worden. Met alle gevolgen vandien. Het is dan ook raadzaam in bijna alle gevallen om vooroverleg te hebben met de Belastingdienst. Dat voorkomt narigheid later. Vraag dan ook om een officiële beschikking, waarin vastgelegd is of en wat aftrekbaar is. Dat kost soms moeite, maar is het wel waard.