Financiële zaken

Het onderdeel Molenbeheer omvat ook een aantal overige aspecten. Dit betreft informatie over het al dan niet BTW-plichtig zijn van molenorganisaties, teruggave energiebelasting, de WOZ bepaling van molens en het verzekeren van molens.

Spaarndam De Slokop klein