Aanbieding vier partijen

Aan alle vier aanbieders van een molenverzekering is een offerte gevraagd met in ieder geval de volgende onderdelen:

 1. Dekking tegen brand- en stormschade, inclusief bliksem en kortsluiting;
 2. Dekking tegen schade als gevolg van lucht- en ruimtevaart;
 3. Brandschade veroorzaakt door vandalisme of vuurwerk valt onder de dekking;
 4. Garantie tegen onderverzekering.

De aanbiedingen van de verzekeraars verschillen op veel andere punten. De belangrijkste zijn:

 • Schade door diefstal, vandalisme en/of ontploffing welke niet tot brand leidt;
 • Glasschade;
 • Diversen, bijvoorbeeld schade door:
  • neerslag, water, stoom
  • aanrijding
  • sneeuwdruk
 • Contracttermijn verschilt.

Indicatieve offertes
Omdat het verzekeren van iedere molen volstrekt uniek is, hebben wij indicatieve offertes ontvangen. Wij hebben een overzicht van deze offertes opgesteld, met als uitsluitend ten doel enige indicatie te geven van de dekking en gehanteerde premies. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend en premies kunnen bij concrete offertes ook afwijken. Bij het uitzoeken van wat de beste verzekering voor u is, kan het ook raadzaam zijn een assurantie-tussenpersoon in te schakelen. Hieraan zijn mogelijk wel kosten verbonden.

Het vergelijken van geoffreerde dekking en premies is niet eenvoudig. De elementen van de uniforme offerte zitten in alle aanbiedingen en alle verzekeraars hanteren gedifferentieerde premies op basis van het materiaal waaruit de molenromp en molenkap zijn opgebouwd (steen, hout, riet, e.d.) Op veel punten zijn er verschillen, denk aan taxatie- en administratiekosten, verschillen bij eigen risico, kortingen voor meerdere molens verzekeren, etc. De premie is hier uitgedrukt in Euro per € 1.000 verzekerde waarde.

Samengevat kunnen we het volgende over de verschillende verzekeringen opmerken.

ASR / Scheeffer
Dit is de opvolger van de vroegere OBM in Deventer en heeft dus veel ervaringen met molens. Een groot deel van de molens is momenteel hier verzekerd.
Contactpersoon Scheeffer:
de heer E. Scheeffer, 0570 – 612 353,  [email protected]

Donatus
Bijna alle kerkgebouwen in Nederland zijn bij Donatus verzekerd. Sinds enkele jaren richt men zich ook op andere monumenten, waaronder molens. Heeft een goede naam in monumentenland. Neem contact op met een van de adviseurs van Donatus via 073 – 5221700 of  [email protected] .

Aon Risk Solutions
Deze beursmakelaar behoort tot de grootste ter wereld en heeft ook in Nederland zeer veel ervaringen met het verzekeren van “bijzondere” objecten. Heeft recent de verzekering van objecten van waterschappen gerealiseerd.
Contactpersoon Aon:
de heer O. van der Meulen, [email protected]
Meer informatie over Aon, klik hier.
Voor de volledige offerte, klik hier.

Kettlitz-Wulfse
Deze beursmakelaar heeft de molens van Kinderdijk verzekerd.
Contactpersoon Kettlitz-Wulfse:
de heer D. van Utrecht, 030 – 607 0739, [email protected]