Verzekeren

Molens zijn risicovolle en brandgevaarlijke monumenten. Het werken met molens brengt ook risico’s met zich mee. Dit alles vraagt een adequaat verzekeringspakket. Aan het verzekeren van molens is en wordt dan ook veel aandacht besteed. De Hollandsche Molen heeft daarvoor onderzoek en in 2020 een enquête onder eigenaren uitgezet. De bevindingen zijn op deze en volgende pagina’s terug te vinden.

Verzekeren van molens tegen diverse risico’s
Vanwege het risico van schade aan molens door brand en/of storm zijn deze in de regel door de eigenaar verzekerd. Deze verzekering van molens is bijna volledig op herbouwwaarde gebaseerd. Een gemiddelde herbouwwaarde van € 1 miljoen betekent al gauw een premie van € 2.000 tot € 2.500 per jaar en de premie voor deze verzekering is niet of moeilijk op te brengen. Voor De Hollandsche Molen is het verzekeren een gezamenlijk probleem van:

  1. eigenaren
  2. overheid
  3. verzekeraars/assurantiemakelaars

Eigenaren moeten zelf hun molen(s) verzekeren. Om verschillende redenen is een collectief contract via bijvoorbeeld De Hollandsche Molen niet wenselijk c.q. mogelijk. De belangrijkste reden is dat er niet één verzekeraar is met in alle opzichten de beste aanbieding. De Hollandsche Molen heeft met vier verzekeraars gesproken en op basis van een uniforme offerte zijn aanbiedingen van vier partijen ontvangen.

Verzekeren van schade aan of veroorzaakt door personen op en om de molen
Bij mensen op en om de molen denken we in de eerste plaats aan de molenaar(s). Maar de groep is groter: denk aan vrijwilligers in de molenwinkel, molengidsen, maar ook de bestuursleden van molenstichtingen. Het gaat dus om aansprakelijkheid jegens derden, aan anderen toegebrachte schade. Deze aansprakelijkheid is relevant voor alle vrijwilligers en betaalde krachten op en om de molen. Deze is in de regel niet gedekt door ieders persoonlijke WA-verzekering; een aanvullende verzekering is dus noodzakelijk.