Rol verzekeraars/assurantiemakelaars

Vier partijen bieden momenteel een verzekering voor molens aan. Het betreft:

  • ASR Verzekeringen, met Assurantiekantoor Scheeffer als gevolmachtigde (voortzetting van de voormalige Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor Molenaars)
  • AON Risk Solution
  • Donatus Verzekeringen
  • Kettlitz Wulfse Verzekeringen

De Hollandsche Molen realiseert zich dat er (mogelijk) andere partijen zijn die verzekeringen aan (willen) bieden; de lijst van vier is beslist ook geen selectie.

Aan de vier partijen (twee verzekeraars en twee assurantiemakelaars) is gevraagd een offerte samen te stellen op basis van een uniforme dekking voor met name brand- en stormschade met garantie tegen onderverzekering. Alle vier hebben de gevraagde uniforme dekking geleverd. Daarnaast blijven er verschillen tussen de aanbieders, met name als het gaat om dekking van schade door diefstal en vandalisme en contracttermijnen. Alle vier hebben ten slotte aangegeven dat brandschade door vandalisme of vuurwerk onder de dekking valt.

Naast verzekering van brand- en stormschade bieden verzekeraars/assurantiemakelaars uitgebreide dekking aan (bijvoorbeeld tegen vandalisme en diefstal) en andere verzekeringen, met name op het gebied van aansprakelijkheid (bijvoorbeeld bestuursaansprakelijkheid). Deze zijn in de vergelijking buiten beschouwing gelaten.

Baexem, molen Aurora.
Kalenberg De Wicher foto RK [uit blad Molens 119] LR

Premies

Net als de verzekeringsvoorwaarden verschillen ook de premies tussen de verschillende aanbieders. De verschillen hebben ook betrekking op het type molen uiteraard. Uit de aanbiedingen kan ook niet de conclusie getrokken worden dat één partij altijd de laagste premie of beste condities aanbiedt. Bij sommige partijen valt te onderhandelen over de hoogte van de premie.

Het premieniveau is sterk afhankelijk van het type molen. Een eigenaar van voornamelijk rietgedekte poldermolens zal dan ook waarschijnlijk voor een andere verzekering kiezen dan de eigenaar van een stenen molen. Anderen zullen bepaalde verzekeringsvoorwaarden belangrijker vinden dan de laagste premie. Meer over de aanbiedingen van de verzekeraars is te vinden op overzicht van de vier aanbiedingen.

De conclusie en tegelijk aanbeveling van De Hollandsche Molen is dat eigenaren zelf met één of meerdere verzekeraars/assurantiemakelaars contact moeten opnemen voor het eventueel maken van offertes, gebaseerd op hun bezit qua typen molens en wensen. Daarbij kan ook betrokken worden een eventueel gewenst hoger eigen risico bij de eigenaar. Mocht u van verzekeraar wisselen, wilt u ons dat ten slotte dan laten weten?