Fondsen

Voor het herstel van molens en windmotoren zijn er naast subsidies vanuit de diverse overheden ook een aantal particuliere fondsen die geldelijke steun bieden.

Het is dan ook zinvol om de mogelijkheden te onderzoeken welke fondsen eventueel aangeschreven kunnen worden voor hulp.
Aanvullend op de voorwaarden die de diverse fondsen zelf stellen zullen de molenrestauraties altijd op een professionele en cultuurhistorisch verantwoorde wijze moeten worden gerealiseerd. Een aanvraag zal in ieder geval aan vijf voorwaarden moeten voldoen.

Voorwaarden aanvraag

  • de molen is beschermd als rijksmonument, provinciaal monument of gemeentelijk monument;
  • de gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend of een schriftelijke verklaring afgegeven dat een dergelijke vergunning niet nodig is;
  • de eigenaar zal zelf een eigen bijdrage aan de restauratie moeten doen;
  • de eigenaar moet hebben aangetoond dat de betreffende overheden zijn benaderd om financieel bij te dragen aan de restauratie;
  • de restauratie moet binnen enkele jaren te realiseren zijn.

Vaak wordt ook als voorwaarde gesteld dat de molen in eigendom is van een stichting of particulier (dus bijvoorbeeld niet van een gemeente of waterschap), waarbij steunstichtingen zijn uitgesloten. Echter dit is niet bij elk fonds het geval.

Landelijke fondsen
VriendenLoterij
Gravin van Bylandt Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Dinamo Fonds
K.F. Hein Fonds

Regionale fondsen
Bouwcultuurfonds Zuid Nederland
De Jonge Arnoldus
J.B. Scholten Fonds
Hendrik Muller Fonds
Fonds 1818

Deze lijst van fondsen is niet compleet. In het Fondsenboek en op de fondsendisk zijn alle fondsen te vinden die publiek bekend zijn. Er zijn ook fondsen die niet in de schijnwerpers willen staan. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen.