Lidmaatschap eigenaren

Bent u of uw organisatie eigenaar van een molen, dan is het aan te bevelen een speciaal lidmaatschap voor eigenaren aan te vragen.

Wat mag u van ons verwachten, naast de reguliere dienstverlening?

  • Een intensieve lobby bij de rijksoverheid voor een ruim budget om alle aanvragen voor een nieuwe SIM-subsidie te kunnen honoreren.
  • Een actieve rol als het gaat om de herziening van het molenbeleid door de rijksoverheid.
  • Voorstellen voor verbeteringen bij zaken als het verzekeren van molens.
  • Samenwerking met andere molenorganisaties op het gebied van veiligheid.
  • Ondersteuning van het groot onderhoud bij molens met toekenningen uit molenbudgetten en advisering van fondsen.
  • Een crowdfundingplatform ten behoeve van lokale fondsenwerving.
  • Talloze initiatieven om het draagvlak voor molens te vergroten, m.n. door Nationale Molendag en de Molenprijs.
  • Korting op uw deelname aan de jaarlijkse Molencontactdag en producten in onze webwinkel.

Contributie
De contributie bedraagt als basis € 100,- voor eigenaren met één molen en voor elke molen meer een bedrag van
€ 25,- met als maximum € 600,-.

Interesse
Stuur een e-mail met uw gegevens naar [email protected]. Wij nemen vervolgens contact met u op.