Molenaarsovereenkomst

Om de verhouding tussen de vrijwillige molenaar en de eigenaar goed te regelen is door De Hollandsche Molen in samenwerking met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars een overeenkomst opgesteld. We raden iedere molenaar en eigenaar aan dit contract te gebruiken.
De Hollandsche Molen kan het contract mede ondertekenen; de vereniging doet dat wanneer het model overeenkomst ongewijzigd wordt gebruikt.

U vindt model molenaarsovereenkomst Vrijwillige Molenaar hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van het model molenaarsovereenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen.

10 november 2018 molendag