Gebruikers

Molenaars en eigenaren zijn verantwoordelijk voor behoud en verbetering van de molenbiotoop.

Actie op lokaal niveau

Effectieve actie tot behoud en verbetering van de molenbiotoop kan het beste rechtstreeks, op lokaal niveau worden ondernomen. Daar bestaat kennis van de concrete situatie, de problemen en de mogelijkheden. Ook kunnen ontwikkelingen zo in de gaten worden gehouden. De molenbelangen kunnen in een vroeg stadium behartigd worden en er kan in goed overleg met alle betrokkenen naar oplossingen worden gezocht. En alleen op lokaal niveau kunnen acties op het onontbeerlijke draagvlak onder de plaatselijke bevolking rekenen.

Om de molenbiotoop goed te beschermen, zijn op verschillende terreinen initiatieven noodzakelijk.

  1. Draagvlak creëren bij omwonenden en op bestuurlijk niveau.
  2. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Dat wil zeggen: op de hoogte zijn van bouwplannen en andere gebeurtenissen in de omgeving van de molen.
  3. Invloed uitoefenen op planmatige ontwikkelingen.

We onderscheiden drie doelgroepen die betrokken zijn bij de molenbiotoop, namelijk molenaars, eigenaren en professionals. Voor iedere doelgroep worden de belangrijkste terreinen uitgewerkt.