Molentoekomst

Medio 2015 presenteerde De Hollandsche Molen het rapport ‘Molentoekomst, Financiën en organisatie van het molenbehoud’. In dit rapport wordt beschreven hoe de molens er anno 2015 voorstonden en wat er moet gebeuren om ze ook in de toekomst in stand te houden. In Molentoekomst is het molenbehoud onderverdeeld in zes werkvelden.

  • Financiën
  • Monumentale waarden
  • Her- en nevenbestemmingen van molens
  • Molenomgeving
  • Draagvlak en fondsenwerving
  • Vrijwilligersbeleid

Per werkveld worden de resultaten van de onderzoeken weergegeven. Ook worden aanzetten gegeven voor plannen om samen met het molenveld aan de slag te gaan voor het toekomstig molenbehoud en welke rol De Hollandsche Molen hierin kan spelen. Om het rapport Molentoekomst te downloaden, klik hier.

De conclusies van het rapport Molentoekomst hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van het Molenfonds. Zo is daarin veel aandacht voor groot onderhoud als overgang van onderhoud naar restauratie. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gekomen en worden thans projecten groot onderhoud gefinancierd. Ook is de aanpak van één loket voor moleneigenaren in de werkwijze van het Molenfonds terug te vinden.

Kolham Entreprise 2010. Foto Harmannus Noot.