Inspectierapport

Inspectierapport molen

Basis voor een aanvraag voor Sim-subsidie is een inspectierapport van de betreffende molen. Dit rapport mag niet ouder dan 2 jaar zijn bij indiening van de aanvraag. In het inspectierapport wordt de huidige technische staat van het monument beschreven. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak.

Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige. Dit kan een vrijwilliger zijn, maar meestal stelt een molenadviseur, monumentenwacht of molenmaker het inspectierapport op. Het inspectierapport vorm het vertrekpunt voor het Periodiek InstandhoudingsPlan (PIP) met begroting, dat de onderbouwing vormt voor de aanvraag van de SIM-subsidie.

Relevante websites:
www.cultureelerfgoed.nl
www.monumenten.nl
www.monumentenwacht.nl