Kwaliteitsrichtlijnen

De afgelopen jaren zijn diverse richtlijnen samengesteld met het oog op de verbetering en borging van de kwaliteit in de monumentensector. We onderscheiden twee soorten richtlijnen:

  1. Uitvoeringsrichtlijnen
    Deze bevatten de technische afspraken, de juridische en de procedurele aspecten van het werk aan monumenten. De uitvoeringsrichtlijn beschrijft hoe een bepaald deel van het werk aan een monument het beste uitgevoerd kan worden. Een flink aantal zijn relevant voor het werken aan molens. Denk bv. aan timmer- en metselwerk, aan rietdekken, etc. Voor molenadviseurs is een speciale URL Molenadvies.
  2. Beoordelingsrichtlijnen
    Deze bevatten de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Voor molens zijn er BRL’s voor molenmakers en molenadviseurs.

Deze richtlijnen zijn opgesteld en worden beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Daarnaast bestaat het Kennis & Kunde Kwaliteitsregister van monumentenspecialisten in Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel. Dit bevat een overzicht van gespecialiseerde vaklieden en bedrijven in dit werkgebied.