Aanbesteding

Als de planvorming klaar is of zover gevorderd is dat aan de realisatie van de restauratie gedacht kan worden, is het zaak op zoek te gaan naar een geschikte molenmaker of aannemer. In de regel zal degene die het plan heeft opgesteld de eigenaar daarbij adviseren en in een later stadium ook de uitvoering begeleiden. Dit wordt wel de directievoering genoemd.

Er zijn globaal gesproken drie vormen van aanbesteding:

  1. Onderhands
    Het werk wordt gegund aan één partij. Dat kan bv. de molenmaker zijn waar al een langdurige relatie mee bestaat. Het is wel zaak bij deze vorm goed te controleren of de geoffreerde prijzen ook reëel en correct zijn.
  2. Aanbesteding op uitnodiging
    Er worden meerdere partijen uitgenodigd een offerte in te dienen. Deze worden op een afgesproken tijdstip in het bijzijn van alle partijen geopend en in een proces verbaal opgenomen. Meestal wordt met degene die de laagste aanbieding gedaan heeft vervolgens verder overleg gevoerd met de intentie het werk te gunnen.
  3. Openbare aanbesteding
    Het werk wordt gepubliceerd en in principe kan elk bedrijf inschrijven. Gemeenten zijn in de regel verplicht tot openbare aanbesteding, stichtingen en verenigingen en particuliere eigenaren wettelijk niet.

Bij de vormen 2 en 3 behoort een protocol dat gevolgd moet worden. Het is zaak dit goed te volgen en u te laten begeleiden door een ter zake deskundige, meestal is dat degene die directie voert. Het is ten sterkste af te raden met de aanbieding van het ene bedrijf naar een ander te stappen met de vraag het goedkoper te doen. Er kan dan namelijk een juridische procedure door het eerste bedrijf gestart worden, waarbij het werk stil komt te liggen.