Haalbaarheid

Bij een restauratie is het van groot belang eerst te bepalen wat het doel en uitgangspunt is. Naar welke situatie wil je restaureren? Is dat bijvoorbeeld hoe de molen er voor stond toen de laatste beroepsmolenaar de deuren achter zich dicht trok? Of is dat het moment dat de molen een gedaantewisseling onderging of een andere bestemming kreeg? Soms gaat het om groot onderhoud aan een deel van de molen. Ook dan kun je voor vragen komen te staan. Handhaaf je de huidige vorm en materialen. Of pas je verbeteringen toe.

Andere vragen zijn:

  • Wat is de huidige bestemming en wordt dat ook de nieuwe bestemming?
  • Is er draagvlak in de naaste omgeving en bij belangrijke partners voor de restauratie?
  • Wie is eigenaar van de molen en is een eigendomsverandering wellicht gewenst?
  • Wat zijn indicatief de kosten en hoe kan dat gefinancierd worden?
  • Wanneer moet de restauratie gereed zijn?
????????????????????????????????????