Restauratie

Bij restauratie gaat het om min of meer ingrijpend herstel van belangrijke delen van een molen. Soms worden molenrestanten zelfs gecompleteerd of worden molens verplaatst. Waar restauratie eindigt en onderhoud begint is moeilijk in het algemeen te zeggen. Restauraties zijn eenmalig, terwijl onderhoud bij molens eigenlijk elk jaar uitgevoerd moet worden. De kosten van een restauratie zijn ook vele malen hoger dan de kosten van onderhoud. Eigenlijk is restauratie uitgesteld onderhoud. Maar vervallen of vergeten molens moeten wel gerestaureerd worden. En molens hebben af en toe ook groot onderhoud nodig.

Bij de aanpak van een molenrestauratie zijn verschillende fasen te onderscheiden.

Haalbaarheid
Nevenbestemming
Planvorming
Vergunningen
Aanbesteding
Financiering
Uitvoering

molenbiotoop