Financiering nevenbestemming

Het vinden van een geschikte nevenbestemming is maatwerk: zo ook de financiering ervan. Er is niet één methode die op alle molens past. Als de molen of de bijgebouwen al langere tijd leeg staan moet er eerst waarschijnlijk flink geïnvesteerd worden om ze geschikt te maken voor de nieuwe bestemming. In veel gevallen blijken de nieuwe (huur)opbrengsten niet tegen de kosten op te wegen en is er sprake van een zogenoemde ‘onrendabele top’.

Eigenaren zoeken en vinden oplossingen om de onrendabele top van herbestemmingsprojecten te verkleinen. Bijvoorbeeld door tijdelijk gebruik, het toepassen van een ingroeimodel of met subsidie. Veel overheden (rijk, provincies en gemeenten) ondersteunen eigenaren door hun aantrekkelijke financiële regelingen aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn, naast subsidies, laagrentende leningen en fiscale voordelen.

Daarnaast zijn natuurlijk private investeringen en sponsoring mogelijk. Op Monumenten.nl vindt u veel informatie over de financiering van her- en nevenbestemming bij elkaar.

De rijksoverheid ondersteunt herbestemming van monumenten met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten én van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek en voor de kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Wanneer u de molen ook restaureert is het een mogelijkheid de nevenbestemming met de restauratie mee te subsidiëren. Een overzicht van de beschikbare financieringsmogelijkheden voor restauratie vindt u onder Subsidies en leningen.

Er zijn een groot aantal fondsen actief op het gebied van cultuur, erfgoed en maatschappij. Afhankelijk van de gekozen nevenbestemming kunt u hier mogelijk subsidie aanvragen.

Mogelijk valt uw project binnen een Europese regeling. De provincie kan u hier meer over vertellen.

Een mogelijk rekenmodel voor herbestemming vindt u hier.

Nuttige websites:
www.monumenten.nl
www.cultureelerfgoed.nl
www.restauratiefonds.nl/herbestemmen

Europese regelingen:
www.europaomdehoek.nl
www.op-zuid.nl
www.regiebureau-pop.eu

Fondsen voor nevenbestemming:
Vereniging van Fondsen
Prins Bernard Cultuurfonds
Restauratiefonds
Stichting ANWB fonds
Mondriaan Fonds
Frans Mortelmans stichting
K.F. Hein Stichting