Bouwkundige opname

Meten is weten. Het is van groot belang een goede bouwkundige opname te doen van de molen ter voorbereiding op het uiteindelijke restauratiebestek. In veel gevallen is die opname overigens al een onderdeel van het bestek.

Grondig
Het verdient aanbeveling de bouwkundige opname zo grondig mogelijk uit te voeren. Dat voorkomt latere tegenvallers bij de restauratie die niet voorzien waren. Nu is bij molens het niet altijd mogelijk alles van te voren te weten. Sommige onderdelen zijn pas na demontage goed te beoordelen. En andere delen bevinden zich op hoogte of zijn moeilijk te bereiken. Gebruik van een hoogwerker kan hier uitkomst brengen.

Monumentenwacht
De Monumentenwacht voert in Nederland veel inspecties van monumenten uit. De wacht is per provincie georganiseerd en wordt in de regel ook gesubsidieerd door de provincies. Het inspectierapport van de Monumentenwacht kan een goed basis vormen voor de bouwkundige opname. Het kan echter niet in de plaats komen van die opname bij een restauratie, daarvoor is het rapport te algemeen.