Planvorming

Planvorming is van cruciaal belang bij een molenrestauratie. Het doorlopen van de juiste stappen in de juiste volgorde voorkomt dat in het vervolg het restauratieproces verstoord raakt. Zo komt het helaas nog te vaak voor dat moleneigenaren beginnen met de financiering van het herstel, terwijl de fasen die daaraan vooraf gaan (bv. bouwhistorisch onderzoek, keuze deskundigen, vaststellen uitgangspunten) niet of onvoldoende zijn ingevuld.

Op de volgende pagina’s worden de te onderscheiden fasen in de planvorming nader toegelicht:

  1. bouwhistorisch onderzoek
  2. ondersteuning
  3. vaststelling uitgangspunten
  4. bouwkundige opname
  5. restauratiebestek
  6. begroting