Vaststelling uitgangspunten

De uitgangspunten bij een restauratie kunnen worden vastgesteld en vastgelegd op basis van:

  • het bouwhistorisch onderzoek
  • de waardestelling
  • de her- of nevenbestemming van de molen

De uitgangspunten betreffen:

  • De vraag wat technisch en historisch gesproken het richtpunt van de restauratie is.
  • Het vastleggen van de bestemming. Dat is in de meeste gevallen de bestaande situatie, bijvoorbeeld maalvaardige korenmolen. Maar het kan ook een her- of nevenbestemming zijn, bijvoorbeeld een weekendverblijf in de molen of een molenwinkel.