Uitvoering

Als de vergunningen verleend zijn en de financiering rond is, kan de restauratie van de molen uitgevoerd worden. Het is af te raden te beginnen als bepaalde financieringen nog niet definitief zijn. Tenzij de subsidiënt ermee akkoord gaat dat begonnen wordt.

Voorwaarden
Bij toekenningen van subsidies en fondsen horen voorwaarden. Het is van groot belang deze exact in beeld te hebben en ook te volgen. Let daarbij vooral ook goed op de termijnen! Bij overheidssubsidies moet vaak een melding ‘aanvang werk’ gedaan worden.

Bouwvergaderingen en oplevering
Tijdens de restauratie worden een of meer bouwvergaderingen gehouden, waarvan ook schriftelijk verslag gedaan wordt. De eigenaar kan deze taak op zich nemen, dat scheelt kosten in de directievoering. De restauratie wordt afgerond met een oplevering. In het proces verbaal komt dan te staan welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden en binnen welke termijn.

Restauratieverslag
Sluitstuk van de restauratie is het restauratieverslag (opgesteld door directie of eigenaar) en de geldelijke eindverantwoording. Bij het laatste komen weer de voorwaarden van de subsidiënt aan de orde. Deze verschillen nogal eens; neem bij twijfel contact op met de subsidiënt en ga er zeker niet vanuit dat wat de eigenaar zelf doet, wel automatisch geaccepteerd wordt.

Opening
Na afronding van de restauratie volgt in de regel nog de officiële opening. Een hoogwaardigheidsbekleder licht dan de vang en het is feest op de molen. In het verleden werden openingen vaak op Nationale Molendag gehouden. Omdat veel collega-molenaars dan op hun eigen molen zijn en niet aanwezig kunnen zijn, wordt tegenwoordig vaak uitgeweken naar een dag in de week voorafgaand aan Nationale Molendag.

????