Stichting Molendocumentatie

Vandaag 26 april 2022 hebben twee medewerkers van SMD een lintje gekregen.
In Amsterdam werd Agnes benoemd als lid van de orde van Oranje Nassau

 

 

 

 

 

 

In Hilversum werd Peter de Moes ridder in dezelfde orde

De Vereniging De Hollandsche Molen heeft een aparte Stichting Molendocumentatie (SMD) opgericht die het archief van de Vereniging beheert. Het archief gaat terug tot de jaren 1600. De Stichting Molendocumentatie heeft een documentatiecentrum waar medewerkers van de SMD de beheerstaken behorend bij het beheren van het archief, uitvoeren. De Stichting kent een stichtingsbestuur dat de taken van de SMD bestuurt.

In het documentatiecentrum wordt zo veel mogelijk relevante informatie verzameld over bestaande en over verdwenen molens. Naast het archief met historische documenten, foto’s en tekeningen is er ook een bibliotheek met boeken en tijdschriften. De SMD beschikt voor het beheren van deze collecties over een gekoelde archiefruimte en een documentatiecentrum met een bibliotheek waar vrijwel alle boeken en tijdschriften over molens aanwezig zijn. Alle medewerkers van SMD zijn vrijwilligers die op donderdag aanwezig zijn in het documentatiecentrum.

In het archief zijn bijzondere collecties te vinden waaronder het archief van Ten Bruggencate. Deze prominente molinoloog begon zelfs al voor 1923 met het maken van een kaartsysteem van zoveel mogelijk molens in Nederland en daarbuiten. Bijzonder is ook een aantal werkplaatsboekjes van de firma Gebr. B. Pot, waarin vele details van molenroedes zijn te vinden.

De Stichting is met behulp van subsidie van de Koninklijke Bibliotheek (project Metamorfoze) bezig om het archief digitaal te ontsluiten. Dit meerjarenproject bestaat uit een digitaliseringsfase en een ontsluitingsfase. De digitaliseringsfase is begin 2022 nagenoeg afgerond. In het voorjaar van 2022 wordt de ontsluitingsfase gestart. De bedoeling is dat het archief van vóór 1950 via de website allemolens.nl te raadplegen is.

Als u het documentatiecentrum wilt bezoeken voor een studie naar een of meer molens kunt u een afspraak maken via [email protected]

Vacature secretaris van het bestuur
De SMD organisatie wordt bestuurd door het Stichtingsbestuur. De functie van secretaris van dit bestuur komt vacant. Het bestuur zoekt daarom belangstellenden voor deze functie. In bijgevoegde tekst [LINK]  leest u meer over de functie van SMD, de taken van de secretaris en de globale tijdsbesteding. Indien u belangstelling heeft om deze functie te vervullen, neem dan contact op met de huidige secretaris via [email protected]

Jaarverslag SMD 2021

ANBI-status
De Stichting Molendocumentatie is sinds 01.10.2008 een ANBI en vanaf 01.01.2012 een culturele ANBI. Het RSIN nummer is: 813595071.

Financieel verslag 2021
(opgenomen in het ANBI document)

Meerjarenbeleidsplan 2022-2026

Privacybeleid van Stichting Molendocumentatie
De SMD hanteert hetzelfde privacybeleid als de Vereniging de Hollandsche Molen. [privacybeleid DHM]
Op dit privacybeleid van DHM heeft SMD een aanvulling gemaakt voor de specifieke taken van SMD.
Privacybeleid SMD