Subsidies

Bij de financiering van het molenbehoud wordt onderscheid gemaakt tussen de restauratie van molens en het onderhoud.

Restauratie
Bij de financiering van restauraties bestaat de mogelijkheid bijdragen uit fondsen te verkrijgen. Ook kan deelname aan de Molenprijs een optie zijn.

Onderhoud en restauratie
Zowel bij onderhoud als restauratie wordt het werven van eigen inkomsten steeds belangrijker. Crowdfunding kan dan ook een interessante optie zijn.