Incidentenregistratie

Hoewel in de opleiding tot vrijwillige molenaar veiligheid een van de speerpunten is, gebeuren er nog steeds ongevallen en incidenten op molens. Dit is op zich niet vreemd, want aan werken in een molen zijn nu eenmaal risico’s verbonden en een ongelukje is snel gebeurd. Echter een ongeval is altijd ingrijpend en had voorkomen moeten worden. Omdat het vaak gaat om een aantal toevalligheden en onverwachte zaken, is geen ongeval gelijk. Toch zijn er wel regelmatig terugkerende patronen in de fouten te ontwaren die heel leerzaam kunnen zijn voor andere molenaars of moleneigenaren.

Anoniem meldpunt

Daarom heeft de werkgroep een meldpunt voor incidenten en (bijna) ongevallen opgezet waarbij we hopen dat iedereen die met een molen te maken heeft, dergelijke voorvallen wil melden. Dit is niet om te veroordelen, maar om ervan te leren. Hay Janssen (hogere veiligheidsdeskundige) heeft aangeboden om de meldingen te analyseren en regelmatig verslag te doen van de leerpunten. Dit zal gebeuren zonder specifiek op zaken in te gaan en personen bij naam te noemen. Door lering te trekken uit ongevallen die reeds hebben plaatsgevonden, hopen wij het aantal ongelukken in de toekomst  zoveel mogelijk  te beperken. Om de juiste discretie te betrachten, kan het doen van incidentenmeldingen geheel anoniem gebeuren.

Meldingen kunt u doen door dit formulier in te vullen en door te sturen naar [email protected] Een simpel mailtje naar dit adres mag natuurlijk ook.