Veiligheid

De vier onderstaande partijen hebben de handen ineengeslagen om de veiligheid op de Nederlandse molens te bevorderen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie voor molens, samengebracht in de Veiligheidsmap.

het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG)
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM)
het Gild Fryske Mounders (GFM)
Vereniging De Hollandsche Molen (DHM)