Ondersteuningsteam Calamiteiten

De Hollandsche Molen biedt i.s.m. het Gilde van Vrijwillige Molenaars ondersteuning aan moleneigenaren, molenaars en vrijwilligers als er zich een grote calamiteit bij een molen heeft voorgedaan. Onder een grote calamiteit wordt  verstaan grote materiële schade, zoals een uitslaande brand of het afbreken van een wiekenkruis, maar ook ernstig letsel aan personen of een dodelijk ongeval. Bij dergelijke voorvallen kunt u te maken krijgen met veel emotie die om nazorg vraagt, juridische procedures, verzekeringskwesties en andere financiële perikelen, materiële vraagstukken en woordvoering naar uw omgeving.

Het OndersteuningsTeam o.l.v. Rien Eykelenboom kan u adviseren, met raad en daad ter zijde staan en eventueel doorverwijzen naar andere deskundige personen of instanties die u verder kunnen helpen. Mocht onverhoopt bij uw molenorganisaties zoiets gebeuren, dan kunt contact opnemen met De Hollandsche Molen (020-6238703, 06 41799666 of [email protected]). Maar het kan ook dat vanuit De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars of het OndersteuningsTeam met u contact wordt gezocht naar aanleiding van berichten in de media, om samen te bekijken of ondersteuning gewenst is. Hierbij vindt u een handout met meer informatie en een drietal checklisten die u kunnen helpen uw organisatie te stroomlijnen in geval van een grote calamiteit.

Handout

Checklist