Veiligheidscoaches

Voor hulp en ondersteuning bij het uitvoeren van de RI&E of gerichte veiligheidsvraagstukken op de molen, kunt u contact opnemen met de veiligheidscoach bij u in de regio. De veiligheidscoaches worden afgevaardigd door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de actuele adressenlijst is hier te vinden. De veiligheidscoaches zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op de molen en ze komen jaarlijks bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen en voor kennisvermeerdering. Ook kunnen zij de molen en de specifieke risico’s die hier van toepassing zijn op waarde schatten. Iedereen die op een molen met veiligheid bezig is, kan kosteloos hun hulp inschakelen.