Werkgroep Veiligheid

Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG), Het Gilde van Vrijwillige Molenaars(GVM), het Gild Fryske Mounders (GFM) en vereniging De Hollandsche Molen werken nauw samen om de veiligheid op de Nederlandse molens te bevorderen. Daartoe hebben de vier partijen een Werkgroep Veiligheid opgericht, die belast is met de uitvoerende werkzaamheden. Momenteel bestaat de werkgroep uit de volgende personen: Reinier Scheeres (voorzitter), Hay Janssen (onafhankelijke veiligheidsdeskundige) en Mark Ravesloot (secretaris). De werkgroep rapporteert rechtstreeks aan de vier voorzitters van de bovengenoemde partijen en ontvang desgewenst van hen concrete opdrachten om uit te werken.

Ondersteuning en informatie

De partijen streven ernaar om onveilige situaties voor personen en materieel zoveel mogelijk te beperken. De Werkgroep Veiligheid is het medium dat bij eventuele calamiteiten direct betrokkenen desgevraagd kan (laten) ondersteunen op procedureel en inhoudelijk gebied. Ook wil zij moleneigenaren en molenaars zo volledig mogelijk informeren over alle ontwikkelingen die zich op het gebied van veiligheid op molens voordoen.

Bereikbaarheid

Het secretariaat wordt gevoerd door De Hollandsche Molen en is te bereiken via het telefoonnummer 020-6238703 of via het email adres [email protected]