Coronamaatregelen

Blijf attent op corona maatregelen

Corona is deel van de huidige realiteit. Het aantal besmettingen neemt soms toe en dan weer af. Blijf daarom attent op de corona maatregelen. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector heeft een maatregelenladder opgesteld waar we graag naar verwijzen om uw molen zo veilig mogelijk te houden voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.

Download de maatregelenladder hier.

Meer informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl. U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]

LET OP: Het is en blijft van groot belang de basismaatregelen in acht te nemen:

  • Was vaak en goed uw handen;
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Kijk voor een overzicht van alle geldende maatregelen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

Meer informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl. U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]