Gedragsregels kinderen en jeugd

Op de molen zijn met regelmaat jonge kinderen en jeugd (tot 18 jaar) aanwezig, zowel als bezoeker als vrijwilliger. Met name de laatste groep is frequent (soms wekelijks) aanwezig en zonder (ouderlijke) begeleiding. Dit vraagt een extra verantwoordelijkheid van de aanwezige volwassen vrijwilligers op de molen. Denk hierbij in eerste instantie aan de veiligheid van de kinderen en jeugd maar ook omgangsvormen. Dat dit niet altijd goed gaat bewijzen de voorbeelden uit de sportwereld.

Hoewel er geen directe aanleiding is om ons zorgen te maken, achten De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, ’t Gild Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde het verstandig om gedragsregels op te stellen hoe om te gaan met kinderen en jeugdigen op de molen, met name als zij zich als vrijwilliger aan de molen willen verbinden. Hiertoe zijn gedragsregels opgesteld en is een overeenkomst tussen molenaar/instructeur en een jeugdige.