Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn essentieel voor het molenbehoud. Molenaars, gidsen, bestuursleden en nog vele andere mensen dragen – onbetaald – belangrijk bij aan een succesvol molenbehoud. Taken worden echter zwaarder, verantwoordelijkheden nemen toe.

De Hollandsche Molen wil vrijwilligers ondersteunen en faciliteren.