Vuurwerkverbod en vuurwerkvrije zones

Op 13 november 2020 kondigde het kabinet een eenmalig vuurwerkverbod aan tijdens Oud en Nieuw 2020-2021. Bij de vorige jaarwisseling zijn bijna 1300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost gebracht. Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Een stroom vuurwerkslachtoffers verergert die druk. Daarom heeft het kabinet besloten dat er geen vuurwerk mag worden verkocht en dat er tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Fop- en schertsvuurwerk van categorie F1 zijn uitgezonderd.

Vereniging De Hollandsche Molen heeft samen met het molenveld gezien en ervaren dat er niet alleen menselijke slachtoffers te betreuren zijn, maar dat er ook (rijks)monumenten worden beschadigd en vernield. Elk jaar wordt voor vele miljoenen euro’s schade aan (woon)huizen, auto’s en monumenten aangericht. In het geval van de Ceres in Bovenkarspel is zelfs een hele molen verbrand. De schade leidt in meer of mindere mate tot verlies van de monumentale waarde en het herstel kan vaak alleen dankzij veel publiek geld plaatsvinden.

Voorbeeldbrief
We willen daarom pleiten voor een continuering van het landelijke vuurwerkverbod, teneinde ons monumentale erfgoed, dus ook uw molen(s), beter te beschermen. De Hollandsche Molen heeft hiertoe een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken om in uw gemeente uw burgemeester en wethouders te benaderen.
De brief vindt u hier.

Vuurwerkvrije zones

Vuurwerk vormt een groot gevaar voor met name rietgedekte molens. Het gevaar bestaat overigens niet alleen uit vuurwerk, ook wensballonnen en afgeschoten lichtkogels zijn zeer brandgevaarlijk. Om moleneigenaren te stimuleren om zo’n zone in te (laten) stellen rond hun molen is er na een vooronderzoek een handleiding ontwikkeld over hoe eigenaren een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. Ook zijn er voorbeeldbrieven geschreven die voor moleneigenaren als handvatten kunnen dienen bij het aanschrijven van gemeenten.
De handleiding vindt u hier.