Waar gaat het over?

In eerste instantie zijn de diverse overheidslagen in beeld om voor het herstel van een molen een bijdrage aan te vragen. Het betreft regelingen die betrekking hebben op het restaureren en onderhouden van de molen.

Monumenten
De meeste molens en windmotoren in Nederland zijn beschermd en staan op de monumentenlijst. Veelal betreft het rijksmonumenten. Indien dit het geval is dan loont het de moeite om subsidie aan te vragen zowel bij de rijksoverheid, als bij de provincie en de gemeente waarin de molen is gelegen.

Provincie en gemeente
Als een molen op een provinciale of gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst zal de rijksoverheid zeer waarschijnlijk niet bijdragen en is het zinvol om bij de betreffende provincie en gemeente te onderzoeken of er mogelijkheden zijn.
Bij poldermolens is het eveneens aan te raden om het betreffende waterschap (“de vierde overheidslaag”) te vragen of zij financieel het herstel kan ondersteunen.

Geen monumentale status
Als een molen(romp) of windmotor(restant) geen monumentale status bezit zullen overheden niet snel bijspringen om herstel van een molen te helpen te financieren. Wel zijn er binnen een aantal provincies mogelijkheden om voor het restaureren van zogenaamde beeldbepalende panden een voordelige lening af te sluiten. Voorwaarde is wel dat het betreffende pand binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om geld voor molenbehoud te verwerven:

Molenfonds
Subsidies
Fondsen
Crowdfunding

Ook is de Molenprijs een mogelijkheid geld te werven voor uw project.

Kalenberg De Wicher foto RK [uit blad Molens 119] LR